Promocja powie??ci „Dw??r Wiatr??w” w Dworze Powie??ciopisarki Pracowni Literackiej

IMG_20160703_172152  Pracownia Literacka Powie??ciopisarki Dw??r Olchowe ??ki.

Mie??ci si? w D??ugosiodle, 80 km. od centrum Warszawy. To miejsce spotka?? ludzi kultury i sztuki oraz mi??o??nik??w tw??rczo??ci autorki. W??a??nie w tym niesamowitym miejscu odby??a si? promocja najnowszej powie??ci „Dw??r Wiatr??w”. – To cudowne uczucie spotka? si? z autorem w jego domu, w jego otoczeniu, tam, gdzie powstaj? ksi???ki pisarki. Dom ma magiczn? atmosfer?, otoczenie jest tak bardzo poetyckie, ??e a?? w pewnym  momencie traci si? kontakt z rzeczywisto??ci? i mo??na znale??? si? wprost w powie??ciach Darii Galant- m??wi jedna z uczestniczek spotkania autorskiego. (red)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *