„Listy do Powie??ciopisarki” monografia kontakt??w czytelnik??w z pisark?- opracowania list??w

List z 12 lipca 2013 r.- autor: Basia

Witaj Dario.

W momencie, gdy Beata napomkn???a mi o artykule w „Sensie” o zaklinaniu koni i ??ycia wiedzia??am, ??e musz? przyjecha? do tego miejsca. Czego si? spodziewa??am- nie wiem.  Pierwsza telefoniczna rozmowa z Tob? by??a jedynie potwierdzeniem wcze??niejszego. Poczu??am od Ciebie mn??stwo pozytywnej energii i tak? si???, z kt??rej chcia??abym czerpa? (teraz si? wyda??am). Wiedzia??am, ??e chc? do Ciebie jecha?, aby odnale??? drog? do tej cz???ci mnie, kt??ra wci??? b???dzi po rozdro??ach nie mog?c znale??? ukojenia.

(…) Twoja pozytywna energia, umiej?tno??? si?gania po to, co chcesz, sprzeciwianie si? trwaniu w chorej sytuacji, prostowanie si? wtedy, gdy inni upadaj?, ma magnetyzm, kt??ry przyci?ga to, co najlepsze i pokazuje, ??e cz??owiek urodzi?? si? po to, by by? szcz???liwym i realizowa? swoje marzenia”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *