Instytut Darii Galant

Szkoła Coachingu z Końmi Metodą Holy Equus Darii Galant!!!!!!!

  Uwaga Rusza dwusemestralna SzkoÅ‚a Coachingu z KoÅ„mi MetodÄ… Holy Equus Darii Galant. Start: Październik 2022 ZakoÅ„czenie: Maj 2023 Uroczyste zakoÅ„czenie- Warszawa- ogólnopolska konferencja prasowa i prelekcje ZajÄ™cia prowadzone hybrydowo: zjazdy i zajÄ™cia online materiaÅ‚y naukowe– publikacje akademickie Darii Galant o Coachingu przy pomocy koni MetodÄ… Holy Equus I ogrom pracy warsztatowej profesjonalna praktyka coachingowa Read more about SzkoÅ‚a Coachingu z KoÅ„mi MetodÄ… Holy Equus Darii Galant!!!!!!![…]

Projekt „Radość z nauki” udostępnia dla poszukujących wiedzy podręczniki, skrypty i kursy Darii Galant do nauki online.

Projekt „Radość z nauki” udostÄ™pnia podrÄ™czniki, skrypty, kursy i artykuÅ‚y autorstwa Darii Galant online z myÅ›lÄ… o PaÅ„stwa nauce, rozwoju i potrzebach edukacyjnych. Jest odpowiedziÄ… na liczne maile, sugestie i propozycje, aby stworzyć możliwość dostÄ™pu do publikacji i unikalnej wiedzy warsztatowej Darii- pisarki, zaklinaczki koni, pedagoga i autorki skutecznych metoda z zakresu komunikacji miÄ™dzyludzkiej i Read more about Projekt „Radość z nauki” udostÄ™pnia dla poszukujÄ…cych wiedzy podrÄ™czniki, skrypty i kursy Darii Galant do nauki online.[…]

Nowość wydawnicza! „Etyka w pracy alpakoterapeuty”

cena 70 pln „Etyka w pracy alpakoterapeuty”- nowość wydawnicza. Publikacja autorstwa Darii Galant. Jak cieszyć siÄ™ wÅ‚asnÄ… misjÄ… w pracy alpakoterapeuty? Jak dziaÅ‚ać w oparciu o kodeks etyczny w pracy alpakoterapeuty i jak cieszyć siÄ™ swoim zawodem. Już 25 lutego 2020 r. rusza sprzedaż najnowszej książki o pracy z alpakami w formacie PDF, abyÅ›cie mogli Read more about Nowość wydawnicza! „Etyka w pracy alpakoterapeuty”[…]

Nowość: Warsztaty online „Filozofia Teorii BiaÅ‚ej Emocji”- edycja I limited

Zapraszamy do udziaÅ‚u w warsztatach online „Filozofia Teorii BiaÅ‚ej Emocji”. Warsztaty odbywajÄ… siÄ™ w terminie od 5 czerwca do 2 lipca 2019 r. Warsztaty te majÄ… niepowtarzalny charakter pracy motywacyjno- rozwojowej na bazie nieznanych czytelnikom, aktualnych tekstów filozoficznych Darii Galant. SÄ… jednorazowÄ… edycjÄ…. Oznacza to, że teksty, z którymi zapoznajÄ… siÄ™ uczestnicy dziaÅ‚aÅ„ i na Read more about Nowość: Warsztaty online „Filozofia Teorii BiaÅ‚ej Emocji”- edycja I limited[…]

Kurs Instruktor Alpakoterapii- marzec 2019

Sekcja SzkoleÅ„ Instytutu DG- Zapraszamy na Kurs Instruktorski: Instruktor Rekreacji Ruchowej Specjalność Alpakoterapia- marzec: 9-10 i 16-17. ZakoÅ„czony dwuetapowym egzaminem kwalifikacyjnym. ProwadzÄ…cy m.inn.: dr inż. Anna Morales Villavicencio (główny specjalista ds. alpak w Polsce, wykÅ‚adowca SGGW), Daria Galant (specjalista ds. psychiki alpak, autorka skutecznej polskiej metody treningu i pracy z alpakami w alpakoterapii Alpacatherapy Spirit, Read more about Kurs Instruktor Alpakoterapii- marzec 2019[…]

„Baby Alpaca- pierwsze kroki i psychologia kontaktu”- kurs jednodniowy

„Baby Alpaca- pierwsze kroki i psychologia kontaktu”- to specjalistyczny kurs zapoznajÄ…cy uczestników z psychologiÄ… podejÅ›cia i poczÄ…tków pracy z odsadkiem Alpaki. Pierwsze chwile życia pod opiekÄ… czÅ‚owieka sÄ… dla baby alpaca najważniejsze i caÅ‚kowicie wpÅ‚ywajÄ… na późniejszÄ… relacjÄ™. Dlatego warto wiedzieć, jakich bÅ‚Ä™dów nie popeÅ‚nić i jak kierować rozwojem alpaki dziecka. „Baby Alpaca- pierwsze kroki Read more about „Baby Alpaca- pierwsze kroki i psychologia kontaktu”- kurs jednodniowy[…]

Kurs specjalistyczny: Instruktor Alpakoterapii- wrzesień 2018

Zapraszamy na II edycjÄ™ kursu „Instruktor Alpakoterapii”. Kurs profesjonalnie przygotowuje do zawodu alpakoterapeuty i doÅ›wiadczenia w pracy z alpakami i ludźmi. WykÅ‚adowcy (m.inn): dr Anna Morales Villavicencio- główny specjalista w Polsce ds. hodowli alpak (SGGW), autorka książki „Chów i hodowla alpak” . Daria Galant- autorka metody Alpacatherapy Spirit- gÅ‚Ä™bi kontaktów czÅ‚owieka z alpakÄ… i terapii Read more about Kurs specjalistyczny: Instruktor Alpakoterapii- wrzesieÅ„ 2018[…]

Kurs: Instruktor Alpakoterapii- czerwiec/lipiec 2018 r.

15 czerwca br. rozpoczyna siÄ™ kurs instruktorski: Instruktor Rekreacji Ruchowej Specjalność Alpakoterapia. WykÅ‚adowcy: dr Anna Morales Villavicencio- naukowiec z SGGW, główny w Polsce specjalista od alpak, znawczyni tych zwierzÄ…t, inicjator naukowego podejÅ›cia do hodowli alpak i lam w Polsce, autorka wielu badaÅ„ naukowych z dziedziny hodowli alpak i wartoÅ›ci ich włókna. Daria Galant- wykÅ‚adowca Instytutu Read more about Kurs: Instruktor Alpakoterapii- czerwiec/lipiec 2018 r.[…]