Spotkanie autorskie z poezjÄ… Katarzyny Brus- Sawczuk

                                                                                          „Skazana na miÅ‚ość” Relacja ze spotkania autorskiego Katarzyny Brus- Sawczuk Read more about Spotkanie autorskie z poezjÄ… Katarzyny Brus- Sawczuk[…]

„Jak motywować dzieci i mÅ‚odzież- problemy i wyzwania współczesnoÅ›ci”.

  Zapraszamy na wykÅ‚ad i warsztaty- Warszawa, 18 kwietnia 2018 „Jak motywować dzieci i mÅ‚odzież- problemy i wyzwania współczesnoÅ›ci”. Kurs przeznaczony jest dla rodziców, pedagogów, psychologów, terapeutów. Zapisy otwarte od 29 marca. Czas kursu: od godz. 17.30 do 20.00. Forma: wykÅ‚ad i warsztaty w koncepcji pedagogiki Teorii BiaÅ‚ej Emocji. Koszt: 200 pln. Miejsce: KsiÄ™garnia Radio Read more about „Jak motywować dzieci i mÅ‚odzież- problemy i wyzwania współczesnoÅ›ci”.[…]

EDUKACJA

Instytut Darii Galant prowadzi unikatowe zajÄ™cia rozwojowe dla wszystkich grup wiekowych studentów (dzieci, mÅ‚odzieży, dorosÅ‚ych i seniorów). Edukacja Instytutu opiera siÄ™ o TeoriÄ™ BiaÅ‚ej Emocji- koncepcjÄ™ filozoficzno- artystycznÄ…, która zyskuje coraz wiÄ™ksze uznanie wÅ›ród odbiorców. ZakÅ‚ada rozwój intelektualny i emocjonalny czÅ‚owieka przez poznawanie Å›wiata przyrody, literatury, sztuki w odpowiednio sformuÅ‚owanych programach dydaktycznych. ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ Read more about EDUKACJA[…]