EDUKACJA

Instytut Darii Galant prowadzi unikatowe zajęcia rozwojowe dla wszystkich grup wiekowych studentów (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów). Edukacja Instytutu opiera się o Teorię Białej Emocji- koncepcję filozoficzno- artystyczną, która zyskuje coraz większe uznanie wśród odbiorców. Zakłada rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka przez poznawanie świata przyrody, literatury, sztuki w odpowiednio sformułowanych programach dydaktycznych. Zajęcia odbywają się Read more about EDUKACJA[…]