Alpacatherapy Spirit

Alpacatherapy Spirit is a system and concept of human contact with alpacas. It creates a space of communication and harmony, teaching people relationships in harmony and mutual respect. The author of ATS is the Polish writer and poet Daria Galant. The Alpacatherapy Spirit is her second project involving relationships between people and nature. The writer is known as a horse whisperer. He is the creator of a very popular concept of working with horses called „Holy Equus Method”

(pl) Alpacatherapy Spirit to system i koncepcja kontaktu cz??owieka z alpakami. Tworzy przestrze?? komunikacji i harmonii, nauczaj?c relacji mi?dzyludzkich w harmonii i wzajemnym szacunku. Autorem ATS jest polska pisarka i poetka Daria Galant. Alpacatherapy Spirit jest drugim projektem pisarki, obejmuj?cym relacje mi?dzy lud??mi a przyrod?. Pisarka znana jest jako „zaklinaczka koni”. Jest tw??rc? bardzo popularnej koncepcji rozwojowej pracy z ko??mi o nazwie „Metod? Holy Equus”

DSC_6371

Alpacatherapy Spirit- rozw??j i kontemplacja