Kursy Trenerskie

Instytut DG prowadzi kursy trenerskie HEQ w dziedzinie:

1. Trener Psychologii Koni

2. Trener Medytacji Konnej

3. Trener Koni Metody HEQ Stopnia Podstawowego

4. Trener Koni Metody HEQ Stopnia Zaawansowanego

Uprawnienia:

Po ukończeniu kursów absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia HEQ System Riding w danej dziedzinie, który upoważnia go do stosowania metody, uczenia jej dydaktyką i odwoływania się do jej

osiągnięć w procesie rozwojowym koni i jeźdźców oraz używania tytułu zawodowego Trener Metody Holy Equus (w określonych dziedzinach).

Obecnie certryfikowane kursy Trenerów HEQ System Riding prowadzone są przez autorkę Metody HEQ Darię Galant.

Podstawa prawna:

1.System certyfikacyjno- szkoleniowy HEQ, nadający uprawnienia Trenera Metody Holy Equus  jest wyłączną własnością autorki metody Darii Galant.

2.Tylko autor Metody HEQ udziela certyfikacji trenerskich oraz mianuje w procesie szkoleniowo-edukacyjnym Instruktorów i Wykładowców Metody HEQ, którzy współpracują przy certyfikowanych szkoleniach HEQ.