2 czerwca 2016

Teoria Białej Emocji

 

Dla pisarki w jej filozofii (White Emotion Theory/Teoria Białej Emocji) jedno z nadrzędnych miejsc w przestrzeni życia odgrywa natura i poczucie wolności wewnętrznej, którego można poszukiwać, zdaniem autorki, poprzez kontemplacje natury i wnikanie w strukturę wewnętrznego spokoju. W dążeniu do odnajdywania i rozumienia wartości humanistycznych Teoria Białej Emocji proponuje między innymi współpracę ze światem zwierząt (Metoda Holy Equus), która pomaga w zrozumieniu siebie, jako istoty ludzkiej i rozwoju osobowości w oparciu o kontakt np. z końmi i alpakami. Ustosunkowanie się do życia jako człowiek odczuwający w filozofii Białej Emocji odbywa się przy pomocy sztuki: literatura, film, opowieść, fotografia, teatr, performance.

Założenia filozofii Białej Emocji wspomagają rozwój społeczeństwa odczuwającego i współczującego .