O Instytucie DG

 

Instytut Darii Galant powstał na bazie bogatej wiedzy, gruntownych doświadczeń i inspirujących działań twórczych polskiej pisarki i poetki- Darii Galant. To autorka powieści, wierszy, sztuki audiowizualnej (filmów artystycznych, konceptualnych, dokumentalnych) i sztuki wizualnej (formy przestrzenne, asamblaże, obrazy, fotografia). Jej prace artystyczne i książki znajdują się w prywatnych kolekcjach, zbiorach instytucji kultury i sztuki a twórczość artystki inspiruje wiele działań i koncepcji na niwie sztuki i nauk rozwojowo- motywacyjnych.

Daria Galant jest autorką koncepcji artystyczno- filozoficznej Teoria Białej Emocji, projektu rozwojowego  przy udziale koni i jeździectwa „Metoda Holy Equus- zaklinanie koni i życia” oraz  Alpacatherapy Spirit- powstałego na bazie Metody Holy Equus, drugiego jej projektu z dziedziny relacji człowiek- natura, który odwołuje się do rozwoju przez kontemplację przy udziale alpak. Jest autorką licznych publikacji z dzieciny psychologii, motywacji, pedagogiki, krytyki literackiej, sztuki, literatury.

Instytut DG ( w skrócie: IDG) przez działanie swoich Pracowni (Teatr TBE, Pracownia Filmu i Literatury, Pracownia Filozofii Teorii Białej Emocji, Pracownia Metody Holy Equus) zajmuje się nowoczesną edukacją z dziedziny kultury i sztuki oraz edukacją motywacyjno- rozwojową we wszystkich grupach wiekowych. Tworzy i wdraża nowe nurty postrzegania pedagogiki w koncepcji filozoficzno- artystycznej o nazwie Teoria Białej Emocji. Instytut posiada również Sekcję Szkoleń, w której słuchacze nabywają nowe kompetencje instruktorskie w dziedzinach profesji związanych z jeździectwem, alpakoterapią, nowoczesną pedagogiką w nurcie TBE, coachingiem.

Swoje koncepcje IDG realizuje poprzez działalność artystyczną, jak produkcja filmów artystycznych, dokumentalnych, fabularnych, produkcję spektakli teatralnych, działalność wydawniczą i edukacyjną.

Instytut DG prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w dziedzinie:

  • sztuki koncepcją Teorii Białej Emocji (Teatr TBE, zajęcia literacko- filmowe)
  • rozwojowo- motywacyjnej i pedagogicznej (Teoria Białej Emocji)
  • rozwoju osobowości przy pomocy koni (Metoda Holy Equus)
  • zajęć relaksacyjno- kontemplacyjnych przy udziale alpak (Alpacatherapy Spirit)