31 maja 2016

Pisarka Daria Galant

Instytut Darii Galant powstał na bazie bogatej wiedzy, gruntownych doświadczeń i inspirujących działań twórczych polskiej pisarki i poetki- Darii Galant. To autorka powieści, wierszy, sztuki audiowizualnej (filmów artystycznych, konceptualnych, dokumentalnych) i sztuki wizualnej (formy przestrzenne, asamblaże, obrazy, fotografia). Jej prace artystyczne i książki znajdują się w prywatnych kolekcjach, zbiorach instytucji kultury i sztuki a twórczość artystki inspiruje wiele działań i koncepcji na niwie sztuki i nauk rozwojowo- motywacyjnych.

Daria Galant jest autorką koncepcji artystyczno- filozoficznej Teoria Białej Emocji, projektu rozwojowego „Metoda Holy Equus- zaklinanie koni i życia” oraz Alpacatherapy Spirit- powstałego na bazie Metody Holy Equus, drugiego jej projektu z dziedziny relacji człowiek- natura, który odwołuje się do rozwoju przez kontemplacją przy udziale alpak.

Instytut DG ( w skrócie: IDG) zajmuje się edukacją z dziedziny kultury i sztuki oraz edukacją motywacyjno- rozwojową.

Swoje koncepcje realizuje poprzez produkcję filmów artystycznych, dokumentalnych, produkcję spektakli teatralnych (Pracownia Filmu i Literatury), wydawniczą, edukacyjną.

Instytut DG prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w dziedzinie:

  • sztuki koncepcją Teorii Białej Emocji (Teatr TBE, Teatr Konny, zajęcia literacko- filmowe)
  • rozwojowo- motywacyjnej i pedagogicznej (Teoria Białej Emocji)
  • rozwoju osobowości przy pomocy koni (Metoda Holy Equus)
  • zajęć relaksacyjno- kontemplacyjnych przy udziale alpak (Alpacatherapy Spirit)