31 maja 2016

Pisarka Daria Galant

Daria Galant (ur.5 września 1973 we Wrocławiu) – powieściopisarka, poetka, dramatopisarka, reżyser. Również dziennikarka i pedagog. Jest filologiem polskim.

Instytut Darii Galant powstał na bazie bogatej wiedzy, gruntownych doświadczeń i inspirujących działań twórczych polskiej pisarki, poetki i reżyser- Darii Galant. To autorka powieści, wierszy, sztuki audiowizualnej (filmów artystycznych, konceptualnych, dokumentalnych) i sztuki wizualnej (formy przestrzenne, asamblaże, obrazy, fotografia). Twórczość autorki inspiruje wiele działań i koncepcji na niwie sztuki i nauk rozwojowo- motywacyjnych. Autorka od lat zajmuje się działalnością pedagogiczną a z pod jej tzw. „skrzydeł” wyfrunęło wiele talentów z dziedziny literatury, filmu, sztuki, dziennikarstwa, jeździectwa.

Daria Galant jest autorką koncepcji artystyczno- filozoficznej Teoria Białej Emocji, projektu rozwojowego „Metoda Holy Equus- zaklinanie koni i życia” oraz Alpacatherapy Spirit- powstałego na bazie Metody Holy Equus, drugiego jej projektu z dziedziny relacji człowiek- natura, który odwołuje się do rozwoju przez kontemplacją przy udziale alpak. Koncepcje i działania pedagogiczne Darii Galant wielokrotnie sprawdziły się w trudnych sytuacjach społecznych, np. przywracania sensu życia młodzieży, dorosłym, seniorom oraz nauki wiary we własne twórcze życie. Pisarka, jako publicystka, sprawiała że wiele trudnych spraw społecznych z dziedziny jakości życia psychicznego ujrzało światło dzienne i mogło ulec znaczącej zmianie.

Instytut DG ( w skrócie: IDG) zajmuje się edukacją z dziedziny kultury, sztuki, dziennikarstwa, jeździectwa oraz edukacją motywacyjno- rozwojową.
Edukacyjne koncepcje Instytutu realizowane są przez Szkołę Działań Twórczych i Szkołę Trenerów, dla których Instytut stworzył programy edukacyjne.

Instytut w ramach swojej Pracowni Filmu i Literatury zajmuje się również realizacją i produkcją filmów dokumentalnych, oświatowych, naukowych, art video, przedstawień teatralnych, działań performatywnych i happeningowych. Działa w obrębie wydawniczym (redakcja literacka, publicystyka).

Jego organem prasowym jest „Różowy Wodnik”- czasopismo społeczno kulturalne.