Pracownia Filmu i Literatury

Pracownia Filmu i Literatury Instytutu DG zajmuje się produkcją filmową i telewizyjną. Realizuje filmy dokumentalne, studyjne, filmy artystyczne, biograficzne, literackie, edukacyjne. Pracownia prowadzi również zajęcia i badania z dziedziny literatury i poetyki filmu.

Odnośnie literatury, Pracownia publikuje recenzje sztuki wybranych twórców, nowych książek, wchodzących na rynek wydawniczy, bada współczesne i historycznoliterackie nurty zarówno w sztukach, jak i w literaturze. Popularyzuje wysokoartystyczną kulturę i sztukę we współczesnym świecie.

Pracownia działa w obszarze:

  • krytyki literackiej- (zamów recenzję)
  • produkcji filmów
  • badań nad folklorem ludowym
  • badań nad współczesną sztuką i popularyzacją cennych dla kultury twórców oraz osobowości z innych dziedzin życia (np. jeździectwa, nauki).

Pracowania obejmuje też Patronatem Literackim wartościowe działania na niwie sztuki i życia

PicsArt_02-08-09.12.50