31 maja 2016

Szkoła Działań Twórczych

Szkoła Działań Twórczych Instytutu DG opiera się o koncepcje filozofii i pedagogiki Teorii Białej Emocji autorstwa pisarki Darii Galant. Wspiera rozwój osobisty i poszerza horyzonty naukowe słuchaczy. Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu własnym i społecznym w nowoczesnym nurcie humanistycznym poprzez zajęcia z Retoryki, teorii komunikacji, literatury, teatru, sztuki filmowej, kultury słowa, dziennikarstwa i sztuki jeździeckiej.

Proces dydaktyki wspomagany jest przez blok motywacyjnych zajęć warsztatowych:

1. przeciwdziałanie stersowi- medytacja i relaksacja przy udziale alpak (Metoda Alpacatherapy Spirit)
2. osiąganie celów i planowanie twórczego życia: coaching i mentoring przy udziale koni (projekt „Metoda Holy Equus- zaklinanie koni i życia”).

Zajęcia adresowane są do kadr wszelkich organizacji, ośrodków, placówek dydaktycznych i firm.

Również dla indywidualnych grup- bez ograniczeń wiekowych.

Odbywają się jako szkolenia, cykle edukacyjne, warsztaty, kursy, wykłady, prelekcje, sympozja, spotkania, działania twórcze.

Szkoła wspomagana jest przez Pracownię Filmu i Literatury, zajmującą się produkcją filmową, wydawniczą i teatrem doświadczalnym oraz przez czasopismo społeczno- kulturalne „Różowy Wodnik”.