31 maja 2016

Szkoła Działań Twórczych

Szkoła Działań Twórczych jest inicjatywą pedagogiczną pozaszkolnych (rozszerzonych) form edukacji, opierającej się o koncepcje artystyczne i pedagogiczne Teorii Białej Emocji. Wspiera rozwój zainteresowań i poszerza horyzonty naukowe. Przygotowuje swoich uczniów i studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu własnym i społecznym w nowoczesnym nurcie humanistycznym poprzez zajęcia z literatury, teatru, sztuki filmowej, kultury słowa, dziennikarstwa i jeździectwa. Proces dydaktyki wspomagany jest przez blok zajęć motywacyjnych przy udziale alpak (alpakoterapia/Metoda Alpacatherapy Spirit) i koni (Metoda Holy Equus- zaklinanie koni i życia).
Zajęcia adresowane są do wszystkich grup wiekowych bez ograniczeń. Odbywają się jako cykle edukacyjne, warsztaty, kursy, wykłady, prelekcje, sympozja, spotkania, działania twórcze.
Szkoła wspomagana jest przez Pracownię Filmu i Literatury, zajmującą się produkcją filmową, wydawniczą i teatrem doświadczalnym oraz przez czasopismo społeczno- kulturalne „Różowy Wodnik”.