Pracownia Filmu i Literatury

Pracownia Filmu i Literatury Instytutu DG zajmuje si? produkcj? filmow? i telewizyjn?. Realizujemy filmy dokumentalne, studyjne, filmy artystyczne, biograficzne, literackie, edukacyjne. Pracownia prowadzi r??wnie?? zaj?cia z dziedziny literatury i poetyki filmu.