31 maja 2016

Pracownia Filmu i Literatury

Pracownia Filmu i Literatury Instytutu DG zajmuje się produkcją filmową i telewizyjną oraz opracowywaniem dokumentacji literackiej i artystycznej. W ramach pracowni działa Studio Filmowe, które realizuje reportaże filmowe, filmy dokumentalne, studyjne, filmy artystyczne, biograficzne, literackie, edukacyjne.

W Pracowni Filmu i Literatury opracowywane są biografie twórców m.inn takich jak: pisarze, poeci, malarze, artyści wizualni i audiowizualni, perfermerzy, literaci, twórcy ludowi, autorzy. Zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem zjawisk kulturowych. Pracownia przygotowuje recenzje wydawnicze, recenzje twórczości oraz publicystykę wartościowych zjawisk w kulturze polskiej i światowej.