Projekt „Radość z nauki” udostępnia dla poszukujących wiedzy podręczniki, skrypty i kursy Darii Galant do nauki online.

Projekt „Radość z nauki” udostÄ™pnia podrÄ™czniki, skrypty, kursy i artykuÅ‚y autorstwa Darii Galant online z myÅ›lÄ… o PaÅ„stwa nauce, rozwoju i potrzebach edukacyjnych. Jest odpowiedziÄ… na liczne maile, sugestie i propozycje, aby stworzyć możliwość dostÄ™pu do publikacji i unikalnej wiedzy warsztatowej Darii- pisarki, zaklinaczki koni, pedagoga i autorki skutecznych metoda z zakresu komunikacji miÄ™dzyludzkiej i komunikacji ze zwierzÄ™tami. Mamy nadziejÄ™, że ta oferta pomoże PaÅ„stwu wzbogacić swój warsztat nie tylko w czasach epidemii i izolacji spoÅ‚ecznej, ale również przyczyni siÄ™ do PaÅ„stwa rozwoju zawodowego, kreatywnoÅ›ci i radoÅ›ci poznawania nowych idei. MateriaÅ‚y edukacyjne znajdziecie w zakÅ‚adce Biblioteka Instytutu. (red)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *