31 maja 2016

Szkolenia Specjalistyczne

Sekcja Szkoleń Specjalistycznych Instytutu DG kształci instruktorów rekreacji ruchowej, trenerów, animotorów, edukatorów, przewodników kulturowych z następujących dziedzin:

Instrukor Rekreacji Ruchowej- specjalności:
– Instruktor Alpakoterapii
– Instruktor Jazdy Konnej
– Instruktor Działań Twórczych (z zakresu kultury i sztuki)

Konie
Kursy:
– Trener Psychologii Koni
– Masztalerz- więcej niż stajenny
Trenerzy Metody Holy Equus (zaklinanie koni i życia)
– Zaklinacz Koni- Trener Metody Holy Equus (stopień I i II)
– Trener Medytacji Konnej
– Instruktor Rozwoju Osobowości przy współpracy z końmi Metodą HEQ

Alpaki
– Kurs Instruktorski: Instruktorzy Metody Alpacatherapy Spirit
– Kursy certyfikowane:
*Kurs „Alpakoterapia w pracy ze stresem. Metoda Alpacatherapy Spirit”
*Kurs „Psychologia i trening alpak”