Psychologia Koni

„Poznanie koni, to możliwość poznania innego świata, tak dalece odległego od ludzkiego, że

aż dla człowieka nie do opisania. Lecz wiedza o tym, jak myślą konie, nam ludziom pomoże

zrozumieć, że nie jesteśmy najważniejsi w świecie, który nas otacza i nie mamy licencji na

wiedzę. Świat przyrody żyje własnym rytmem, do którego przynależymy, chociaż wydaje

nam się, że nim rządzimy.” (Daria Galant)