2 czerwca 2016

Trenerzy- Metoda Holy Equus Stopień I Stopień II Master Class

 

Metoda Holy Equus to sposób pracy z końmi w jeździectwie, opierająca się o znajomość zachowań koni, psychiki tych zwierząt i wpływu

zjawisk na człowieka. Zgłębia zagadnienia kontaktów koni z ludźmi i bezpośredniego

wpływu koni na psychikę ludzi. Oparta jest o prawdziwą znajomość natury koni, budowy ich

układu nerwowego, ich związku z naturą oraz relacji z człowiekiem. To metoda, pozwalająca

na zbliżenie się do fascynującego świata koni i przyrody a jednocześnie kształtowanie własnej

psychiki i charakteru w oparciu o zrozumienie świata Holy Equus a przez to świata dokoła

nas.

Do czego służy?

Holy Equus (HEQ) to metoda pracy z psychiką koni, ich potencjałem

jeździeckim i terapeutycznym. W swojej pracy korzystają z niej trenerzy,

hodowcy, jeźdźcy zawodowi, amatorzy jeździectwa, miłośnicy koni (HEQ System

Riding).

To również technika rozwoju osobistego (motywacyjna, rozwijająca siłę

charakteru i sprawczość) oraz relaksacji (przeciwdziałanie stresowi,

wypoczynek emocjonalny) przy pomocy koni. Z metody w swoich terapiach

korzystają psychologowie, coachowie, trenerzy personalnych oraz specjaliści z

różnych innych dziedzin. Również wszyscy, którzy chcą doświadczyć

uzdrawiającej mocy kontaktu z końmi (HEQ Zaklinanie Koni i życia).

Nazwa metody Holy Equus pochodzi od dwóch słów: „holistyczny”- co znaczy

„ujmujÄ…cy caÅ‚ość zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z czÅ‚owiekiem” i Å‚aciÅ„skiego „equus”- co

znaczy koń.

Dlatego technika ta skierowana jest do obszarów zgłębiania wiedzy o własnym

życiu i własnych zasobach rozwojowych. Oferuje całokształt terapeutyczno-

dydaktycznej możliwości pracy nad swoimi życiowymi i zawodowymi celami w

oparciu o pedagogikÄ™ rozwoju i naukÄ™ o przyrodzie.

„Poznanie koni, to możliwość poznania innego świata, tak dalece odległego od ludzkiego, że

aż dla człowieka nie do opisania. Lecz wiedza o tym, jak myślą konie, nam ludziom pomoże

zrozumieć, że nie jesteśmy najważniejsi w świecie, który nas otacza i nie mamy licencji na

wiedzę. Świat przyrody żyje własnym rytmem, do którego przynależymy, chociaż wydaje

nam się, że nim rządzimy.” (Daria Galant)