Zajęcia Artystyczne

Instytut DG poprzez działanie Teatru TBE realizuje zajęcia artystyczne w formie warsztatów,

prelekcji i edukacji artystycznej. Zajęcia uczą i przybliżają cele twórczości, sztuki, kultury.

Na zajęciach poznaje się artystyczne formy wyrazu i umiejętności ekspresji twórczej.

Skierowane są do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty poznawcze,

humanistyczne i kreatywne.