Szkoła Jeździecka HEQ

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w Szkole Jeździeckiej HEQ. Szkoła słynie z profesjonalnego podejścia do jeździectwa, miłej atmosfery i szczególnej dbałości o dobrostan koni

Zajęcia odbywają się w postaci:

Zajęć indywidualnych, klinik jeździeckich, warsztatów dotyczących komunikacji z końmi,

treningów koni w dziedzinie ujeżdżenia, reiningu, western pleasure, natural horsemanship,

jeździectwa pokazowego.

Zapoznaj się z naszym Regulaminem zajęć. Regulamin dotyczy zajęć jeździeckich, pracy z końmi w systemach naturalnych, treningu koni, kursów trenerskich

                                                        Regulamin Szkoły Jeździeckiej HEQ:

  1. Zajęcia odbywają się w planowanych terminach, ustalonych przy udziale uczestników, ze względu na indywidualny charakter i  terminarz zajęć.
  2. Na zajęciach uczestnicy stosują się do wskazań instruktorów, czynnie słuchają poleceń, wykazując szczególną dbałość o bezpieczeństwo swoje, innych uczestników i współpracujących zwierząt
  3. Uczestnicy winni zawsze  zachowywać szczególne bezpieczeństwo na każdym polu manewrów jeździeckich. Wyklucza się brawurę, samowolę jeździecką, niedostosowanie prowadzenia konia do okoliczności.
  4. Uczestnicy biorą udział w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  5. Dzieci, biorące udział w zajęciach, uczestniczą na wyłączną odpowiedzialność rodziców
  6. Za szkodę wyrządzoną koniom lub innym jeźdźcom (uczestnikom) podczas niedozwolonym Regulaminem manewrów, odpowiedzialność ponosi uczestnik, który jej dokonał.
  7. Uczestnicy są świadomi, iż jeździectwo należy do sportów wyczynowych i ekstremalnych, obarczonych dużą wypadkowością.
  8. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Jeździeckiej HEQ jest równoznaczne z zapoznaniem się  z Regulaminem Szkoły Jeździeckiej HEQ i wyrażeniem zgody na zawarte w nim punkty.